Conan Edogawa Shuichi Akai Toru Amuro Criminal Edogawa Conan Edogawa Conan (Version Big Osaka)