Mankanshoku Mako Kiryuuin Satsuki Mako Mankanshoku (Version Uniforme Fight Club Two-Star)