Shoyo Hinata Shoyo Hinata (Version Karasuno High School Volleyball Club's Jersey) Tobio Kageyama (Version Karasuno High School Volleyball Club's Jersey) Toru Oikawa YuNishinoya Tetsuro Kuroo Hajime Iwaizumi Kotaro Bokuto Keiji Akaashi Haikyu!! Face Parts Case (Version : Karasuno High School) Haikyu!! Face Parts Case (Version : Nekoma High School) Haikyu!! Face Parts Case (Version : Aobajohsai High School) Haikyu!! Face Parts Case (Version : Fukurodani High School)