Kinoshita Hideyoshi Sega Prize : Baka to Test to Shokanju (set n°2) Sega Prize :  Baka to Test to Shokanju (set n°3) Himeji Mizuki's Shoukanjuu