Kinoshita Hideyoshi Sega Prize : Baka to Test to Shokanju Sega Prize :  Baka to Test to Shokanju (set n°3) Himeji Mizuki's Shoukanjuu